Dobrodošli

Dušan Ninić

U proteklim godinama, moja interesovanja su bila zaokupljena naukom o događajima i pojavama na granici mogućeg. Od Atlantide do Kastanede, sumerskih tablica do kvantne fizike, Teorije Specijalnog rata do Ekumenizma i raznih sekti...

Stečeno znanje sam želeo da podelim sa drugim ljudima. Tako sam počeo da pišem i to za sve dobre ljude otvorenog srca i uma, koji su želeli da saznaju nešto više nego što su mogli dobiti u klasičnom školskom obrazovanju. Za iste one koji ne želi biti robovi okolnosti i predrasuda.

Tako je nastao prvo roman „Otkriće“ 2003 godine i do danas doživeo i četvrto izdanje. A uskoro izlazi i na engleskom jeziku kao The Revelation. To je naprosto uvod u moja razmišljanja i  postavlja scenu događanja, kako istorijsko-političku, uz osvrt na specijalna ratna dejstva - tako i filozofko-sociološku. Roman je izazvao buru odjeka među čitaocima. Čak je bio (jedno vreme) i zabranjen u Hrvatskoj. Pojavilo se mnogo istomišljenika, kao i protivnika mojih ideja. Drago mi je što su svi oni želeli da sa mnom podele sopstvena, lična iskustva i razmišljanja.

Nastavak mog rada rezultirao je drugim romanom pod nazivom „Saznanje“ u kome se ujedinjuje ljudski um sa naukom skrivenom u odnosima sedam elemenata kao sedam tonova u muzičkim skalama, sedam planeta Zodijaka, sedam redova Periodnog sistema elemenata, sedam molbi upućenih Bogu u molitvi Oče Naš...

Treći roman, pod nazivom "Spoznaja", izašao je u septembru 2010. godine i doživeo i svoje drugo izdanje krajem 2011. godine. To je nastavak započete priče u prva dva romana.

U januaru 2012. godine je izašla iz štampe i zbirka pesama pod naslovom "O DUHU I U DUHU" ilustrovana i mojim crtežima.

*

In the past years, my interests have been engaged with the science of events and phenomena on the verge of possible. From Atlantis to Castaneda, the Sumerian plates to quantum physics, the theory of the Special War to ecumenism and the various sects …

I wanted to share the acquired knowledge with other people. So I started to write, to write for all good people of open heart and mind, who wanted to know more than they could have obtained in the classical school education. For the ones who do not want to be the slaves of circumstances and prejudices.

Thus, my first novel “The Revelation” was brought about, has made it to its fourth edition to this day, and very soon it will be published in English language. It simply represents a prelude to my thoughts and it sets the scene of events, both in a historically-political (with special reference to military operations) and a philosophically-sociological way. The novel has caused a plethora of responses among the readers. It was even banned in Croatia at one point. Many like-minded people as well as many opponents of my ideas emerged, and I am glad that all of them wanted to share their own personal experiences and thoughts with me.

The continuation of my work has resulted in the second novel, “The Revelation II”, in which the human mind is united with science hidden in the relations of the seven elements as seven tones of the musical scale, seven planets of the zodiac, the seven rows of the Periodic system of elements, the seven petitions addressed to God in prayer Our Father …

The third novel, “The Revelation III”, was published in September of 2010. and it has come to its second edition at the end of 2011. It is the sequel of the story which was introduced in the first two novels. The collection of poems “About the spirit and in the spirit”, illustrated with my drawings, was published in January 2012.

O USKRŠNJIM OBIČAJIMA

.

        Uskrs je ne samo najveći hrišćanski praznik, nego, možda, i najstariji, i spominje se još u II veku.

I danas se često čuje Hip, Hip Hura! - Da li znate šta to stvarno znači?

ninicninic.com

Neosporno je da su se dvadesetih i tridesetih godina XX veka u Nemačkoj pojavljivale knjige koje su sasvim ozbiljno raspravljale o 'degenerisanoj' priro­di 'jevrejskog nosa'. Čak su i inače naučne i ozbiljne rasprave tog doba skretale u 'učene' rasprave o ovoj prividnoj osobini. Da je etnološko zanimanje za jevrejski narod bilo samo na­učno, sve bi bilo u redu. Međutim, razlog ovog neuobičajenog za­nimanja za nevažnu etničku manjinu nije bio naučni.

Bio je to deo dugačke i užasne priče o progonu Jevreja, koja i dalje nesvesno postoji i danas. Većina ljudi ne znaju da usklik Hip, Hip Hura!" potiče od slova HEP, koja pred­stavljaju latinsku skraćenicu za Hierusvlema Est Perdita - Jerusalim je uništen.

Srednjevekovni antisemiti bi vikali „Hip! Hip!" dok bi Jevreje gonili iz grada ili ka vešalima.

GALERIJA

Energetsko slikarstvo

Evo male galerije mojih slika

http://www.ninicninic.com/vesti/2012/08/23/selficki-crtezi

Zaboravljena Zvezdarčeva poruka da će postradati svaki narod čiji mač služi tuđim vođama i državama

Pobednik

     Figura Pobednika postavljena je u čast desetogodišnjice proboja Solunskog fronta. Tada je dobio i ime. Neko od organizatora proslave setio se starog Zvezdarca koji je prorekao da će pobednik u prvom svetskom ratu biti onaj u čijem posedu bude bronzana skulptura u noći između 13. i 14. septembra po novom, odnosno 1. septembra po starom kalendaru. To je dan kada se, u sazvežđu device, nebeska tela iznova raspoređuju i svoju naklonost daju nevino postradalima. Datum, 1. septembar, sve do 1701. godine, u starom pravoslavnom kalendaru označavao je početak Nove godine. Srbi su imali običaj da tada zahvaljuju i blagodare Bogu za dobra koja su im darovana u minulom periodu i da Svevišnjeg istovremeno mole da blagoslovi novi venac života za naredne godine i pobede. Zato je i odlučeno da Pobednik postane simbol sveukupnih srpskih pobeda, ali i talisman za buduće ratove. Zato Pobednika nijedna vojska nije rušila ni premeštala.

Hristovu Plaštanicu čuva Beli Anđeo

Sv Đorđe

    „Čuvari koplja Svetog Đorđa” su bili poznati po svojim čudima, a ta čuda su pripisivana relikvijama koje su oni posedovali.

      Među „Čuvarima” kruži priča o trojici vitezova koji su u crkvici na Crnoj stijeni čuvali Hristovu Plaštanicu.

      Krstaške horde koje su nadirale sa zapada te 1187 godine, pljačkale su i uništavale sve pred sobom. U strahotama koje su činili krstaši, naročito su se isticali „Templari” kojima je jedini cilj bio doći do relikvija. Naoružani do zuba u metalnim pancirima i sa tri crne glave na grudima, pojavili su se u sumrak pred crkvicom na Crnoj stijeni, jašući samo crne konje. Stotinjak Templara imalo je samo jedan cilj. Uzeti Plaštanicu iz Crkve.

Detetom zmaja se smatrao i despot Stefan Lazarević

x

     Zmaj u srpskom narodnom verovanju predstavlja jednu od naših specifičnosti, jer on u takvom obliku, kakav je opisan u srpskoj narodnoj religiji, ne postoji u verovanjima drugih naroda.

Kula Despota Stefana Lazarevića u Resavi (Manastir Manasija)

Manastir Manasija

    Treba videti zatvorenu i gotovo nepristupačnu kulu Despota Stefana u Resavi. (Manastir Manasija). Nema detaljnijeg opisa kule osim da je iz nje „povremeno isijavalo nekakvo čudno svetlo". Kula je povezivala Zemlju i Nebo i sve četiri strane sveta, krov je bio otvoren ka Kosmosu, da primi i da pošalje poruke Reda i Mira. Stefan jeste bio veliki dobri mag. Jedino se time mogu objasniti neka njegova dela. Od 11 kula samo u ovu se ne može ući sa bedema, ulaz je moguć jedino kroz mala vrata koja su podignuta desetak metara iznad zemlje; do njih vode samo uske pokretne stepenice. Ta kula i danas, svojom visinom, čvrstinom, opštom grandioznošću i nepristupačnošću kod svakog posmatrača i danas izaziva poštovanje.

Pretraga

PREPORUČUJEMO DA POGLEDATE

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO ALHEMIJSKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

ZBIRKA PESAMA POD NAZIVOM

"O DUHU I U DUHU"- 

- RASPRODATO

 

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic