Lažna invazija ("Spoznaja" - odlomak)

Jedan mogući scenario skorašnje budućnosti

 

-          Dragi prijatelji, poče Acim ustajući, moram da vas upozim na mogući scenario budućih dešavanja u vašem vremenu. Kažem ‘vašem’ jer i sami znate da za nas na Rtnju vreme se kreće malo drugačije. Sveštenica zastade i spusti pogled na sjajni ovalni sto pred sobom, pa tiše nastavi. Radi se o planu zmiolikih za potpuno preuzimanje vlasti na planeti Zemlji i potiskivanje svih ostalih civilizacija na vašoj, materijalnoj ravni. A naravno, kasnije i nas na drugim nivoima. Oni koji gledaju televiziju, već su mogli da primete povećanje informacija o reptilima, ne samo u reklamama, koje su deo uslovljenog procesa već i u nekim edukativnim programima. Proučavanjem reptila, njihove prirode do samih detalja - trebaju se naći informacije koje će pomoći da se navodno: Nosite sa ovom pretnjom. Na primer, izvršena je sugestija u jednoj reklami za putnička vozila: „Kada reptili stignu hoćete li biti spremni? Hoće li vaša kola biti dovoljno velika?“ itd. Odrađeno je kao neka šala, ali je sve takođe deo pripreme. Vi barem znate da su već zmioliki prisutni na Zemlji u pozamašnom broju.

-          Zar oni već i sada ne vladaju nama? Upita Vesna.

-          Da, ali prikriveno. Sada žele da to ozvaniče javno. Ali I sama struktura univezuma se menja i sve će teže da se kriju. Zato će morati da urade neke velike prevare.

-          Kakve? Nestrpljivo će Toša.

-          Objasniću vam. Acim ih pogleda sve blagim pogledom I nastavi. Prvo će napraviti paniku među ljudima holografskim projekcijama na nebu. Insceniraće vanzemaljsku invaziju.

-          Kao nekada Orson Vels? Kroz smeh će Đorđe za koga je ova priča postajala sve više budalasta I nije mogao da se uzdrži od ciničnih primedbi.

-          Ono je bilo na radiju. A sada se mogu koristiti holografske projekcije koje daju realnu trodimenzionalnu sliku.

-          Nisam za to čuo. Prekide je Vojkan.

-          Čuvaju to u tajnosti vaši inženjeri. Mislim vaši u smislu zemaljske ljudske civilizacije. Imaju ih i Rusi i amerikanci.  Radi se o optičkok faznoj konjugaciji. Toje oblast nelinearne optike čiji je cilj da, koristeći se nelinearnim optičkim efektima u raznim sredinama, omogući istovremeno obrtanje i faze i smera prostiranja svetlosnogtalasnog fronta. Time fazna konjugacija vrši, popularno rečeno, vremensku inverziju svetlosnih signala, koja se manifestuje i time što usporene talase ubrzava i obratno. S obzirom da reflektovani talas od fazno konjugovanog ogledala prelazi isti put, ono time takođe omogućava i prostornu inverziju u smislu da divergentni talasi konvergiraju i obratno. Zbog ovakvih egzotičnih svojstava, fazno konjugovana ogledala imaju široku primenu, i to naročito u korekciji neželjenih distorzija svetlosnih talasa.

-          Stvarno interesantno. Nisam znao da je to već otkriveno. Prekide je Voja. I kako misle da to upotrebe?

-          Holografska projekcija vanzemaljske invazije, a koju ljdi neće moći da prepoznaju kao projekciju,  trebala bi da bude iskorišćena da ljude utera u masovnu paniku i sklanjanje u podzemlje koje će vlasti naprasno da prikažu da je pripremljeno u tu svrhu, a zapravo će im cilj biti da veliki broj ljudi tamo zatvore i da izvedu depopulaciju planete. Planeta je prenaseljena i ovo im je jedan od scenarija smanjenja broja ljudi. Važno je ovo reći da bi ljudi prepoznali taj scenario. Naravno to se mora postepeno i na pravi način – inače niko vam neće verovati.

-          To je ipak samo prevara, koju je relativno lako prozreti. Ali zar neći na realnom planu napraviti neke manevre? Upita Stojan zamišljeno.

-          Sećate se da sam vam i ranije pričala o planeti Nubiru! Krilatom disku sa egipaskih spomenika. Možda ste zapazili da su pre desetak godina (po vašem računanju vremena) mnogi naučnici otkrili planetoid koji se kreće u pravcu zemlje, prema solarnom sistemu. Ovo je spomenuto u nekoliko svetskih publikacija i novina, a onda je, što se tiče ovog fenomena, iznenada nastupila tišina. Planetoid je već stigao i parkiran je izvan orbite Plutona. Sa njega su poletali šatlovi koji često prolaze kroz solarni sistem, čak i do Zemlje, koristeći baze na Mesecu i Marsu, zatim Titanu, Saturnovom mesecu. Vama bar ne treba pričati da zmioliki već imaju vlast nad ovom planetom u smislu da usmeravaju ponašanje i kontrolu nad Sivima, a oni imaju veliki uticaj na lidere puno velikih zemalja. Mnogi od njih se protive preuzimanju naše planete Zemlje i rade u tom pravcu, dok drugi favorizuju vanzemaljce i ulizuju im se u nadi da će biti pošteđeni.  Važno je razumeti plan koji je promovisan sa njihove strane i to pre nego što bude nezakonito govoriti o bilo kojem drugom putu osim onoga koji postane zvanični. Mnogo će teže biti širiti ovakve idelje.  Tokom sledećih nekoliko godina sve više pažnje medija i drugih izvora biće usmerena na NLO-e, a sve u cilju skretanje svetske pažnje na njihovu tobožnju invaziju. Tvrdokorni kritičari i cinici NLO-logije će onda zvanično prepoznati postojanje jer će spiker medija oficijelno priznati postojanje vanzemaljskih letilica, tako da ovi kritičari koji sebe svrstavaju u intelektualce imaće sada neke zvaničnike na koje mogu da se oslone i onda će postati tvrdokorni vernici. Oni će postati glavni u podržavanju scenarija koji je predstavljen, iako će to biti trik, program da se zavaraju mase. Važno je da znate da će to biti deo lažne invazije. Ona će dati utisak da su zmioliki tu da zaštite čovečanstvo od dalje invazije koja sledi, a ustvari invazije njih samih. Ovi lažni vanzemaljci će već raditi i zatupati zmiolike, ali oni će ostati izvan vidokruga. Kazaće se da je prava invazija od koje vas oni štite ona od strane Sirijanaca, onih sa Sirijusa, onih sa Plejada i svih onih koji su zapravo pravi prijatelji čovečanstva. Pripremaće vas za rat protiv onih entiteta koji ustvari planiraju da dođu i spasu Zemlju od sila zmiolikih.  Važno će im biti da u narednim vašim godinama stvore lažno uverenja da se bore protiv zmiolikih, a oni zapravo rade za njih. 

-          Da li je deo tog scenarija i onaj marifetluk u Dejtonu. Znate na šta mislim? Prekide je Stojan.

-          Da, mislite na dejtonski samit zaraćenih strana u Bosni devedesetih! Tačno, u toj vojnoj bazi,  lideri frakcija u Bosansko – Hrvatsko - Srpskom ratu, dovedeni su i spušteni liftom u podzemlje gde su im pokazani ostaci tela vanzemaljaca. Upozoreni su na vanzemaljsku pretnju čovečanstvu i rečeno im je da moraju da obezbede mir u svojoj oblasti jer postoji veća pretnja za čovečanstvo nego što su njihove verske razmirice.  Dalje, u toj lagariji pokušaće da predstave i Antihrista kao Mesiju,  koji će povesti narode u borbu protiv „neprijateljske sile“.  Ako bi neka prijateljska vanzemaljska letilica došla da spase čovečanstvo nakon što su Orionci već navodno sleteli na planetu, vlade bi mogle da kažu: „Sada nas napadaju neprijateljski vanzemaljci i moramo se boriti da ih sprečimo da nam oduzmu naš svet! Naši vanzemaljki prijatelji koji su srećom već tu, pomoći će nam da se odbranimo od njih!“  Okolnosti će biti tako organizovane da utiču na mase kako bi predale svoje nacije vođstvu Ujedinjenih Nacija. Svaki čovek koji skrene sa „zvanične“ linije biće viđen kao problematičan i brzo uhapšen I tiho likvidiran. One zemlje koje ne budu sarađivale i ne prihvate ovo pozorište, biće postepeno isključivane i moguće čak i kažnjene oštrim sankcijama koje bi uključile ekonomsko bojkotovanje i neku vrstu odsecanja svih kulturnih i ekonomskih odnosa, a u cilju da ta nacija izgubi svaku spoljnu trgovinu i kako bi svaki kontakt sa tom njom bio smatran prekršajem.

-          Srbija je to, nažalost, jednom već iskusila. Prekide je Toša.

-          Sugereisaće se takvim zemljama, nastavi Acim, da je jedina nada za spas, da se priključe Ujedinjenim Nacijama sveta i postanu deo Novog Svetskog Poretka. Plan zahteva da ljudi budu u haotičnoj zbunjenosti kako bi bili otvoreni i spremni da prime svemirske posetioce koji će postaviti stvari na svoje mesto. Tako, da će ljudi rado predati svoje živote, svoje vlade i svoja prava ovim entitetima kako bi „Novi Svetski Poredak“ bio uspostavljen od strane tih takozvanih „svemirskih bića“ radi dobrobiti čovečanstva. Postoje mnoge NLO organizacije koje su upravo stvorene da ubede mase da su svi svemirski ljudi ili NLO ljudi viša duhovna bića i stoga, ako vidite jednoga od ovih, jednostavno im se predajte dobrovoljno, jer ovo su “Anđeli Božiji” koji su došli da vas spasu od problema sveta. Ali vi dobro znate da postoje dve strane medelje - strana bića koja služe “Tamnim Silama” ali i ona koja služe “Silama Svetla”.  Zato, mi ćemo vam pomoći da prepoznate pravu stranu i ne samo da je prepoznate, već i da se uspešno birite za pravu stvar, ali ova vaša grupa mora da se tako organizuje da može da se izboriti protiv Antihrista i njegovih slugu.

-          Da li to znači neku našu novu organizaciju? Ne razumem vas. Zar ne treba da postoji ovo odeljenje? Upita Stojan sa ne malom zebnjom u glasu.

-          Odeljenje bi po meni trebalo da ostane. Ali isuviše vas znaju svi. Mnogo ste izloženi raznoraznim uticajima. Svaka formalna organizacija je ranjiva.

-          Sad tek ništa ne razumem! Umeša se Đorđe.

-          Pomoćićemo vam da napravite “formalno neformalnu” organizaciju za koju niko neće znati. Acim se nasmeja. Toša je već dobio kod na Rtnju detaljnije direktive i on će vam sve to predočiti.

-          Kaži nam Tošo! Zapovedi Stojan.

-          Neće moći. Kratko će Toša. Ne ovako. Ovde nas prate, a nova organizacija podrazumeva jedan drugačiji pristup celoj priči, mnogo tajnovitiji.

-          Ništa ne razumem. Pomalo ljutito konstatova Nada.

-          Kao i stare škole mudrosti, koje su uvek bile najskrivanije od profanog sveta, bile su potčinjene samo prosvetljenoj upravi. Nikada nisu izlagane nesrećama vremena i slabosti čoveka, jer samo najsposobniji su bili za nju izabrani, a oni ne prave greške.

-          Gde ti ode, prekide ga Vojo. Držiš nam predavanje.

-          Kroz tu školu su se razvile klice svih uzvišenih nauka, koje su najpre bile primljene od spoljašnih škola, a zatim uvijene u druge oblike, i tu su se izrodile. Ali sva spoljašnja društva postoje samo pomoću tog unutrašnjeg. Čim spoljašnja društva žele preoblikovati hram mudrosti u političku građevinu, unutrašnje društvo se povlači i ostaju samo slova bez duha. Zbog toga stalna spoljašnja društva mudrosti nisu bilo šta drugo nego hijeroglifski zakon, dok prava istina boravi nepromenjena u Svetilištu tako da nikada ne može biti profanisana.

-          Dobro, dobro, održa nam ti lepo predavanje o iluminatima, ali kakve to veze ima sa nama? Upita Vesna.

-          Unutrašnje društvo je uvek prisutna moć. Nastavi Toša praveći se da nije čuo pitanje. Najveći čovek svog vremena, sam poglavar, ne poznaje uvek sve članove, ali u trenutku kada je nužno da se nešto uradi, on ih neminovno nalazi i to samo snagom svom uma, bilo gde u svetu spreme za uslugu.  Ta zajednica nema spoljašnjih prepreka. Onaj koji može biti izabran ima sve mogućnosti, on se predstavlja drugima bez drskosti i prihvaćen je od njih bez zavisti. Ako je nužno da se pravi članovi sastanu, oni nalaze i prepoznaju jedan drugoga samo mentalnim procesima sa potpunom sigurnošću. Upravo tako će izgledati naša nova organizacija. Ovo odeljenje, ovakvo kakvo je sada predstavljaće jedno spoljašnje društvo. A novo odljenje koje je Acim predložila, biće – unutrašnje društvo, sa novim pravilima koja vam sada, ovde i ovako ne mogu saopštiti.

-          Kad ćeš to moći? Upita Đorđe.

-          Brzo. Lakonski odgovori Toša. Brzo, ali na drugi način. Bićete zadovoljni. Tek nam predstoje uspešna vremena i burna. Toliko smem sada da vam kažem.

-          Hvala Tošo. Stojan ustade. Ako Acim nema još nešto da doda ja bih zaključio ovaj sastanak. Hvala vam što ste svi došli. Morao sam ovako na prečac da vas okupim, ali prilike su to zahtevale. Na žalost, tek sada ulazimo u pravi rat. Bićete obavešteni o sastanku unutrašnjeg društva, ali na jedan drugačiji način. Pozdrav svima. Nek vas Bog čuva od svakog iskušenja.

 

 

 

 

PREPORUČUJEMO

Ninićevo LIKOVNO i PESNIČKO izražavanje (kritike)

NINIĆEVO SELFIČKO SLIKARSTVO

RAZGOVOR SA NINIĆEM objavljen u magazinu SENSA (martovski broj)

PREDAVANJA D Ninića

     - O molitvi OČE NAŠ

                            - video snimak

                            - o predavanju

                            - o predavanju (engleska verzija)

     - Na temu BOJE I DUHOVNOST

     - Tema RTANJ

             - Knjižara EVEREST

             - ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2011.   (video zapisi)

             - RTANJ I DUHOVNOST (predavanje - snimak)

     Ninić na VIKIPEDIJI

              VIKIPEDIJI (engl.)

 

Novo (peto) izdanje popularnog romana OTKRIĆE  - U PRODAJI

Možete naručiti preko ovog sajta (kontakt) ili na telefon

060 3 44 11 77

 

VIDEO KANAL NA You Tube http://www.youtube.com/user/DusanNinic